Skolledarkonferensen 2017
”Professionalitet – skolans viktigaste fråga?”
Med årets konferens vill vi låta professionen ta plats! 
Det är så lätt att se vilka resurser som saknas i vår egen organisation, att lägga fokus på behoven istället för att lyfta blicken och se till det som redan finns i verksamheten, det professionella kapitalet. 
Att bygga på det som finns och sluta spana efter ”det gröna gräset på andra sidan”. Kan det öppna upp för en positiv skolutveckling? Skolkommissionen kommer under våren 2017 med sin rapport Bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner. Sannolikt kommer den att visa vägen till några av de insatser som behövs för att vända den svenska skolans negativa trend.
Vilka ytterligare röster kan vara av intresse att lyssna till? Vad säger svensk forskning om skola och undervisning? Vad kan ett utifrånperspektiv i form av internationell skolforskning och expertis bidra med? Vilka globala trender bör svensk skola förhålla sig till? Vem vet bäst vad som gynnar skolan och eleverna mest? Hur vore det att lyssna till skolans egen profession?

Välkommen!

Praktiska upplysningar 
Konferensen äger rum 28-29 september 2017 på Hotel Tylösand i Halmstad. Hotel Tylösand tar hand om din anmälan i syfte att du ska få klart besked redan vid anmälan vilken logi du valt och vad konferens med vald logi kostar. Hotel Tylösand har möjlighet att bekräfta till din e-post allt som har med din anmälan att göra för att du ska få så god service kring konferensen som möjligt. 
Anmälan sker på www.skolledarkonferensen.se i två steg, bokning av logi och bokning av föreläsningar. Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig. Det kan bli fullbokat på Hotel Tylösand. Om det sker kan vi erbjuda logi på närbelägna Hotel Tylebäck. 
Anmälan är bindande, ersättare kan utses. Konferensavgiften faktureras av Högskolan Kristianstad Uppdrag AB. Kostnadsexempel konferens med helpension 28-29 september i enkelrum från 6 366 kr exkl. moms, per person i dubbelrum från 5 857 kr exkl. moms.