Förbered dig för konferensen! 

Följande böcker som knyter an till konferensens tema samt i synnerhet Andy Hargreaves och Per Kornhalls föreläsningar har du möjlighet att köpa till ett förmånligt pris. Utnyttja möjligheten att läsa, reflektera och lägga grunden för en ökad behållning av skolledarkonferensen i september. Beställ dina böcker här eller klicka på bilderna.


Andy Hargreaves och Michael Fullan
Professionellt kapital – att utveckla undervisning i alla skolor
Ur författarnas förord: ”Aldrig tidigare har lärare, själva undervisningen och undervisningens framtid varit så upphöjda. Det råder enighet om att den viktigaste av alla faktorer inom skolan, som påverkar barnens lärande och prestationer, är läraren. […] Den här boken försöker bringa klarhet och styrka när vi försöker lösa problemet med lärarnas kvalitet. Hur kan lärarprofessionen bli en kraft för kontinuerlig förändring, till gagn för alla individer och för samhället i dess helhet?”

Jelmer Evers, René Kneyber och Per Kornhall (red.)
Flip the system. Förändra skolan från grunden
Ur Per Kornhalls slutord: ”Hur kan vi som lärare eller andra som arbetar i och med skolan vända på situationen; hur kan lärarkåren inte bara återfå, utan kanske också återuppfinna den profession som vi faktiskt behöver för att skapa en bra framtid för alla barn och ungdomar?” I den här antologin lyfter de svenska och internationella författarna, som Andy Hargreaves, Ann Lieberman och Gert Biesta, de olika utmaningar som lärarprofessionen möter i Sverige och världen.