Program

Professionalitet – skolans viktigaste fråga?
Skolledarkonferensen 28-29 september 2017 

Onsdag 27 september

    
19.00 Get-together-buffé   

Tips, hitta till lokalerna här!

Torsdag 28  september

09.30 10.00 Välkomsthälsning Henrik Svensson, sektionschef Högskolan Kristianstad  
10.00 12.00 Professional Collaboration - going deeper Andy Hargreaves
12.00 13.00 Lunch  
13.00 14.00 Från jobb till profession?
Per Kornhall
14.00 14.30 Fika

14.30 15.30 Föreläsning I, 6 valbara A-GA. Ledarskap för skolutveckling – om skolledares betydelse för förbättrade kunskapsresultat
Maria Jarl

B. Professionellt skolledarskap
Robert Wenglén

C. Tillsammans för att utveckla professionalitet i förskolan


Susan Henriksson
Ylva Holmberg
Karin Hermansson

E. Språket på fritids Petra Magnusson

F. Att synliggöra undervisningskvalitet... Men sen då?
Anna Karlsdotter

G. Leda lärande i professionella team utifrån verksamhetens behov

Ann-Christine Wennergren
15.45

16.45

Föreläsning II, 5 valbara A-G

 

A. Ledarskap för skolutveckling – om skolledares betydelse för förbättrade kunskapsresultat
Maria Jarl

B. Professionellt skolledarskap
Robert Wenglén

D. Styrdokument: Tvångströja eller arbetsredskap?
Anette Jahnke

F. Att synliggöra undervisningskvalitet... Men sen då?
Anna Karlsdotter

G. Leda lärande i professionella team utifrån verksamhetens behov

Ann-Christine Wennergren
19.00


Mingel  
19.30


Middag  

Fredag 29 september

08.30 09.30 Utredningen ”Bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner”
Björn Åstrand
09.30 10.30 Den fjärde generationens skolutveckling – förutsättningar och utmaningar för den svenska skolan
Daniel Sundberg
10.30 11.00 Fika  
11.00 13.00 Workshops, 6 valbara 1-6
 

1. Leading From the Middle
Andy Hargreaves

2. Lärares arbete i förskoleklassen med fokus på ett innehållsområde. Förskoleklassen – en utmaning mellan förskola och skola
Ingela Friberg


3. Läslyftet i praktiken – framgångsfaktorer och fallgropar Pernilla Holmstedt
Petra Magnusson

4. Undervisningsutveckling som kollaborativ process – en professionalisering av hela kollegiet!
Åsa Hirsh

5. Intelligentare organisationer genom ökad självorganisering: professionalism som samarbetsskicklighet Philip Runsten

6. Förskolans ”särart” fälla eller möjlighet - Om professionalitet i förskolan
Susanne Thulin
13.00 14.00 Lunch
14.00 15.00 Tolerans hemma vid köksbordet
Mary Juusela