11.00-13.00
4. Undervisningsutveckling som kollaborativ process – en professionalisering av hela kollegiet!
Åsa Hirsh
Workshopen tar som utgångspunkt att lärares kollaborativa och systematiska analys av undervisning och klassrumspraktiker är vägen till ökat lärande för elever. Under workshopen exemplifieras och diskuteras hur beprövad erfarenhet kan åstadkommas på lokala skolor, genom en kombination av strukturerade samtalsgrupper, kollegiala observationer och datainsamling på elevnivå. Arbetet sker i undersökande cykler som bidrar till ökad professionalism för alla.

Mer om: Åsa Hirsh