14.00-15.00 
Tolerans hemma vid köksbordet
Mary Juusela
Efter en världsunik studie, där Mary under 10 år bodde tillsammans med många familjer för att studera intoleransens och utanförskapets effekter på barn och föräldrar, grundade hon Lika Olika-metoden. Metoden används i arbetet för tolerans och mot rasism och främlingsfientlighet i skolor runt om i Sverige. I sin föreläsning berättar Mary om sina erfarenheter och ger dig möjlighet att utvärdera dig själv och dina fördomar. Du kommer få en värdefull insikt i hur du kan bemöta dina medmänniskor med ett öppet förhållningssätt och därmed bidra till ett bättre och tryggare samhälle - för alla.

Mer om: Mary Juusela