11.00-13.00
3. Läslyftet i praktiken – framgångsfaktorer och fallgropar
Pernilla Holmstedt & Petra Magnusson
Vad gör handledare och lärare i läslyftarbetet? Vilken kompetens har handledarna utvecklat och hur kan den i fortsättningen utnyttjas i skolan? I denna workshop får du själv prova på läslyftsarbetet. I workshopen ingår som förberedelse att läsa en text som skickas ut före konferensen.