14.30-15.30 & 15.45-16.45 
C. Tillsammans för att utveckla professionalitet i förskolan
Susan Henriksson, Ylva Holmberg, Karin Hermansson
Genomförandet av FoU-programmet Undervisning i förskolan beskrivs och hur arbetssätt, verksamhet och kunskap kan utvecklas med stöd i forskning och bidra till långsiktig professionsutveckling. Genom konkreta exempel från programmet belyses framgångsfaktorer och utmaningar och hur de hanterats i programmet tillsammans med medverkande förskolechef och forskare.